Loading

Маалымат алмашуу системасынын катышуучуларына

Насыя отчету (Сурам)

Насыя отчету (сурам) – кардардын каржылык абалы, анын төлөө жүрүмү (насыя өлчөмү, насыя мөөнөтү, алган күнү, бүткөн күнү, насыянын калдыгы, узартуунун сан...

Коңгуроо

Коңгуроо (кардарды кезектеги бейлөө) – тутумду кезектеги жандырууда, иштетүүдөгү насыясы болсо да, насыячы жаңы насыя алууга аракеттенгенде, ошондой эле А...

Талдоо отчеттор

​​Эсепкерлик отчет – Ассоциация насыя маалыматын алмашуу тутумунун бардык катышуучуларынын ар кандай көрсөткүчтөрүн чагылтып, жалпы насыя куржунун мүнө...

Насыя маалыматтын субъектилерине

Эсепкерлик

Статистика боюнча маалыматтын толук тизмеси

Өнөктөштөр