насыя төлөө мөөнөтүн жылдыруу Covid-19

"Ишеним" Кредиттик бюросу биздин Фейсбуктагы баракчабызда (facebook.com/cbishenim/) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан даярдалган, биздин өлкөнүн каржы-кредит мекемелеринен насыя алган жана COVID-19 пандемиясы тассирин тийгизген кардарлар үчүн зарыл болгон кадамдар жөнүндө маалыматтарды камтыган, кыргыз жана орус тилдериндеги видеотасмалар бар экендигин маалымдайт. Көрүүдөн ырахат алыңыз.