Статистика

2018 ж. карата статистикалык маалымат
2018 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2018 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2018 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2018 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2017 ж.  карата статистикалык маалымат
2017 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2017 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2017 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2017 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2016 ж. карата статистикалык маалымат
2016 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2016 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2016 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2016 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2015 ж. карата статистикалык маалымат
2015 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2015 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2015 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2015 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат 
2014 ж.  карата статистикалык маалымат
2014 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат   
2014 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2014 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2014 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2013 ж. карата статистикалык маалымат
2014 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2013 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2013 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2013 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2012 ж.  карата статистикалык маалымат
2012 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2012 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2012 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2012 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2011 ж. карата статистикалык маалымат
2011 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2011 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2011 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2011 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2010 ж. карата статистикалык маалымат
2010 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2010 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2010 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2010 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат
2009 ж.  карата статистикалык маалымат
2009 ж. 4 кв. карата статистикалык маалымат
2009 ж. 3 кв. карата статистикалык маалымат
2009 ж. 2 кв. карата статистикалык маалымат
2009 ж. 1 кв. карата статистикалык маалымат