Кредиттик баяндардын саны

Насыя Бюросу кредит алуучулар (субъективдик кредиттик баяндар) жөнүндөгү такай өсүп туруучу маалыматтар базасын башкарат. 30.06.2023-жылга карата анда  2 414 104  кредиттик баян сакталган.