Маалымат алмашуу системасындагы катышуучулардын саны

Статистика боюнча 2018 ж. 3-үчайында Насыя Бюросу кредиттик маалымат алмашуунун  ишенимдуу системасына 238 компания, алардын ичинде 25 банк, 209 банктык эмес финансы мекемелери, 2 лизинг компаниялары, фонд жана мамлекеттик компания.