Маалымат алмашуу системасындагы катышуучулардын саны

Статистика боюнча 2023 ж. 2-үчайында Насыя Бюросу кредиттик маалымат алмашуунун  ишенимдуу системасына 251 компания, алардын ичинде 23 банк, 120 банктык эмес финансы мекемелери, 85 кредиттик союздары жана башка 23 катышуучулары.