Насыя баянына сурамдардын жана алынган маалыматтардын кɵлɵмү

2023-жылдын 2-үчайында Насыя Бюросунун маалымат топтомуна жащы насыялар боюнча 494 687 маалымат келип түшкөн. Насыя маалыматын алмашуу тутумунун катышуучулары 2023-жылдын 2-үчайында Насыя Бюросунун маалымат топтомуна насыя баяны боюнча 1 368 601 сурам жасашкан.