Жетекчилик

Директорлордун кеңешмеси:

  • Төрага - Сет Маркс
  • Төраганын орун басары - Бекташ Узенов
  • Директорлор Кеңешмесинин Мүчөсү - Катерина Данильченко
  • Директорлор Кеңешмесинин Мүчөсү - Дамир Досумбетов
  • Директорлор Кеңешмесинин Мүчөсү - Равшан Досонов

Аткаруу органы

  • Башкы директор - Марлис Дуйшегулов