Талдоо отчеттор

«Аракеттеги удаалаш насыялары бар насыячылар» отчету Сиздин КНМнын жигердүү Насыячысы дагы башка КНМда канча аракеттеги насыясы барлыгын көрсөтүп турат.

                          Аракеттеги удаалаш насыялары бар насыячылар» отчету                                                           
 

 

PAR (Portfolio At Risk) отчету

PAR отчету